र दक्षिण कोरिया महिला

निष्कपट र मलाई जस्तै, तपाईं आउन भने, खेल्न आउन छैन कृपया, म हुन चाहनुहुन्छ, एक असल मानिस, मेरो परिवार प्रेम र म छोराछोरी छन्, म मेरो पति तलाकशुदा छ । वर्ष को लागि, एक. मीठो र शर्म मा पहिलो पटक तर म छु सहज म छु एक धेरै कम शर्म । म एक सुन्दर मुस्कान अनुहार मा म छु एक मालिश त्यहाँ छ । म प्रेम संगीत, कला र तीनगुणा. सामान्यतया म खर्च मेरो मुक्त समय म जान तीनगुणा पूरा, मेरो मित्र वा खेल संग मेरो किट्टी छ । मेरो पहिलो प्रमुख संगीत छ, त्यसैले म प्रेम शास्त्रीय संगीत छ…